АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА на Ухвалу судді про визнання позовної заяви неподаною та поверненню позивачу

До Апеляційного суду 
Позивач: 
                    Відповідач:     

На Ухвалу судді   про визнання позовної заяви неподаною
та поверненню позивачу

АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА
(згідно п.3 ч.1 ст. 293 ЦПК України)

Зазначена ухвала не відповідає вимогам закону та підлягає скасуванню з таких підстав.
По-перше, суддя визнала позовну заяву неподаною, оскільки, за її думкою, після усунення недоліків позивач надав уточнену заяву такого ж самого змісту. Цей висновок є невірним. Якщо спочатку  позовна заява  називалася «Про припинення будівництва та відновлення стану території», то після усунення недоліків вона  має зовсім інший зміст і назву «Про усунення перешкод в користуванні дворовою та прибудинковою територіями та знесення самочинного будівництва». Тобто змінилася суть позовної заяви, а недоліки усунені таким чином:
1)    суддя зауважила, що в позові не було вказано яким чином порушуються права саме позивача в користуванні належним йому житлом та прибудинковою територією. Після усунення недоліків позивач детально перелічив, яким чином порушено його права та права мешканців буд....в користуванні належним їм житлом, прибудинковою та дворовою територіями;
2)    суддя зауважила, що з матеріалів позову не вбачається довіреностей та надання повноважень від співвласників багатоквартирного будинку на звернення до державних чи правоохоронних органів з питань, які виникають через порушення прав співвласників. Надано Протокол №1 зборів мешканців житлового будинку № ..., що знаходяться в м. ... щодо виборів уповноваженого  на звернення до державних, правоохоронних та судових органів з питань порушення прав співвласників багатоквартирного будинку ... по вул. ..., які спричинило будівництво самочинного торговельного об’єкту.
3)    суддя зауважила, що з матеріалів позову не вбачається що дане будівництво здійснюється саме відповідачем. До  позовної заяви було надано фотографії, які свідчать, що будівництво торговельного об’єкту ведеться не підрядником, який  за законодавством має вести будівництво і повинен мати необхідну для цього ліцензію. Законний підрядник обов'язково встановив би  інформаційний стенд на паркані, який огороджує будівництво. Самі по собі будівельники торговельні об'єкти не будують, ними хтось керує, хтось оплачує їх працю. Тож якщо це не підрядник, то за логікою це робить зацікавлена в будівництві  особа, тобто сам відповідач. Особи будівельників не  були спроможні встановити навіть органи МВС, яких ...(дата) було викликано задля припинення самочинного будівництва.  Даний факт мав бути встановленим в судовому засіданні при розгляді заяви по суті разом з дослідженими доказами.   Згідно п. 11 Постанови Пленуму Верховного Суду України  «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» № 9 від 01.11.1996 при вирішенні цивільних справ суд має виходити з поданих сторонами доказів. В разі коли сторони не в змозі їх зібрати, а без них правильно вирішити справу неможливо, - за клопотанням сторін сам витребувати такі докази».
4)    суддя зауважила, що з викладеного в позові не вбачається, що дана територія, на якій проводиться будівництво є прибудинковою територією саме будинку № ...та позивач сплачує витрати за обслуговування та її утримання, не зазначені межі даної території — після  усунення недоліків пояснено, що мова йде не лише про прибудинкову, а й дворову територією багатоквартирного будинку, яка є елементом благоустрою. І саме співвласники багатоквартирного будинку несуть витрати на обслуговування та утримання прибудинкової та дворової території.
5)    суддя зауважила, що з викладеного в позові не вбачається, що дана територія відноситься до комунальної чи державної власності, але до справи не залучено належний державний орган, територіальна громада міста, органи місцевого самоврядування. Після усунення недоліків вказано, що дворова та прибудинкова територія належать до елементів благоустрою. На об'єктах благоустрою забороняється самовільно встановлювати навіть торговельні лотки, павільйони тощо.. І якщо державні органи порушили закони, то це не розглядається не в цивільному, а в адміністративному судочинстві.
6)    суддя зауважила, що не вказано чи звертався позивач з позовом про оскарження дозволу на будівництво, наданого відповідачу, результати розгляду скарг чи позову та вжиті заходи. З позовів (і першого, і після усунення недоліків) зрозуміло, що відповідачу наданий дозвіл на будівництво біля будинку № .... Натомість будівництво ведеться під вікнами мешканців  будинку № .... Оскаржити мешканцям буд. ...дозвіл на будівництво біля будинку № ... викликає деякі проблеми  в чому і полягає суть цієї незаконної комбінації.  Щодо скарг, то їх було написано безліч у різні інстанції, та більшість з них являє собою відписки. Ті відповіді, які несли хоч крихту якоїсь інформації надані в додатках до позовів. 
7)    суддя зауважила, що не вказано, які саме будівельні роботи проводяться відповідачем, у чому полягає стан відновлення території — в обох позовах докладно з фотографіями наведено  які  будівельні роботи проводяться відповідачем, а саме: будівництво капітального торговельного об'єкту площею 150 кв. м.  заввишки  5 метрів. Після усунення недоліків у позовній заяві про відновлення території мова вже не  ведеться.
8)    суддя зауважила, що в позові не зазначені докази, на які посилається позивач, як на порушення своїх прав, передбачені норми законодавства, перелічені в позовній заяві. Після усунення недоліків позивачем надано достатньо як доказів порушення його прав та прав мешканців буд. ...так і норм законодавства, які порушені відповідачем.

По-друге, суддя суперечить сама собі. Вона стверджує, що Протокол загальних зборів №1 від 02.11.2010 р. не наданий та одночасно їй незрозуміло, який орган чи об’єднання його склали.  Втім Протокол №1 зборів мешканців житлового будинку... від дата року було надано судді у Додатку до позовної заяви. .У Протоколі  ясно сказано, що його склали мешканці житлового будинку .... Згідно ст.. 2 Положення  про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні,  затвердженого   Постановою Верховної Ради України    від 17 грудня 1993 року N 3748-XII. у роботі зборів можуть брати  участь  депутати  Рад  народних депутатів, представники державних  органів, трудових  колективів, об'єднань громадян. Тобто представництво державних органів на таких зборах не є обов’язковим. Через те, що самочинне будівництво несподівано для мешканців буд. ... розпочато відповідачем на їх дворовій території без будь-яких пояснень 25 жовтня 2010 року,  то вони не мали часу на запрошення представників влади. Тож на законних підставах мешканці буд. ...самостійно провели збори дата року тим самим скориставшись ст. 9 Положення  про загальні збори громадян, яке дозволяє  у випадках особливої  необхідності скликати збори в день їх проведення. Тобто мешканці буд. ... через те, що самочинне будівництво велося і ведеться відповідачем під їх вікнами шаленими темпами без вихідних з раннього ранку до пізньої ночі якимось сумнівними особами та без наявності належного інформаційного стенду про підрядника, терміново скликали збори, де обрали уповноваженого на звернення до державних, правоохоронних та судових органів з питань порушення їх прав, як  співвласників багатоквартирного будинку ..., які спричинило будівництво торговельного об’єкту.

По-третє, суддя стверджує, що з наданих відповідей Інспекції ДАБК та начальника управління торгівлі, харчової промисловості та сфери послуг не вбачається порушень з боку відповідача при будівництві спірного об’єкту. Натомість, ці відповіді свідчать, що відповідач на момент початку будівництва дата  не мав належно оформленого дозволу на будівництво саме на прибудинковій та дворовій території буд .... Інспекція ДАБК у своєму листі  № .... оминула назвати номер будинку на який видано дозвіл на виконання будівельних робіт ... про який вона згадує у своєму листі. Насправді цей Дозвіл надає право будувати споруду підприємства торгівлі саме у районі буд..... Неважко зрозуміти, що буд. ... по вул. ... знаходиться на протилежних сторонах вулиці. Крім того, між ними знаходиться не лише проїзна частина, а також багато інших будинків та споруд. Біля будинку № ... живуть інші люди, які можливо і не проти знаходження торговельного закладу біля свого будинку.  Можливо цих людей скликали на якісь збори з питання будівництва і вони підписали відповідний протокол. Лист  ...міської ради №... підтверджує, що відповідачеві видана земельна ділянка у районі будинку № ...в оренду для будівництва споруди підприємства торгівлі. Суддя чомусь не бачить різниці між будинками № ... та № ..., які знаходяться на протилежних сторонах вулиці, що свідчить про її упередженість.

По-четверте, суддя визнає неподаним та повертає позивачу саме позовну заяву про припинення будівництва та відновлення стану території. Тобто позовна заява про усунення перешкод в користуванні дворовою та прибудинковою територіями та знесення самочинного будівництва лишилася суддею по суті нерозглянутою.
По-п’яте,  згідно ч.1 ст. 118 ЦПК України  позовна заява пред'являється шляхом подання позовної заяви до суду першої інстанції,  де вона реєструється,  з  дотриманням  порядку, встановленого   частинами  другою  і  третьою  статті  11-1  цього  Кодексу,  та  не  пізніше  наступного  дня передається визначеному судді.  Втім про те, якому судді було передано справу позивач та  довірені особи позивача дізналися лише за тиждень  в день, коли вони отримали ухвалу про усунення недоліків. До цього канцелярія суду повідомляла, що зазвичай позовні заяви три дні знаходяться у канцелярії і лише потім передаються судді.
В якості нової обставини, яка доводить, що будівництво відповідачем торговельного об’єкту ведеться із істотними  порушеннями законодавства України до апеляційної скарги додається   лист …КП «Управління контролю за благоустроєм міста» … міської ради, який свідчить, що вони не надавали дозвіл на проведення робіт з будівництва торговельного об’єкта на дворовій території будинку по вул. …. Згідно зі ст.13 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» від 6 вересня 2005 року N 2807-IV прибудинкові території, території загального користування, рекреаційні зони та майданчики, території   будівель   та   споруд   інженерного   захисту територій належать до об’єктів благоустрою.  Тобто дворова територія буд. … як територія загального користування, на якій розташовані спортивний та дитячий майданчики, зона рекреації відноситься до об'єктів благоустрою. Тож у відповідності до ст.  10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» розміщення  на  території  об'єктів благоустрою  будівель і споруд торговельного та іншого призначення може провадитись лише з дозволу  міських рад у  сфері благоустрою населених пунктів.

Вважаю, що надана після усунення недоліків позовна заява відповідає вимогам ст. 119-120 ЦПК України та підлягає провадженню.

За таких умов ухвала судді підлягає скасуванню. На підставі викладеного, керуючись ст. 293 ЦПК України,
ПРОШУ:
Ухвалу .. районного суду м. … від …  скасувати, а позовну заяву про усунення перешкод в користуванні дворовою та прибудинковою територіями та знесення самочинного будівництва повернути до … районного суду м. … для розгляду в іншому складі.
Додатки:
1.    Копія ухвали суду …
2.    Копія ухвали суду від …
3.    Квитанція про сплату ІТЗ та судового збору
4.    Копія листа від … “Управління контролю за благоустроєм міста” ... міської ради
5.    Копія апеляційної скарги з додатками для (2 екз.)            „____”__________ 20___р.                                                             Підпис

Немає коментарів:

Дописати коментар