Пояснення до апеляційної скарги

 
Апеляційний суд області.
м.
, вул. ,

Цивільна справа №

Апелянт (Позивач):
 Пояснення до апеляційної скарги

                Підтримуючи доводи, викладені в обґрунтуванні моїх вимог за предметом апеляційної скарги на рішення судді ... району м. ...  від р. по справі , з метою повного та всебічного з’ясування обставин, які мають значення при вирішенні даної справи, вважаю за необхідне надати суду наступні пояснення до апеляційної скарги.
Щодо конфігурації та розміру площі прибудинкової території. Як і будь-який житловий будинок, багатоквартирний житловий будинок не може розглядатися лише як окремий об’єкт. Співвласники багатоквартирного будинку мають десь задовольняти свої потреби оздоровчого, господарчого характеру тощо. Законодавством досить виразно врегульовано перелік об’єктів, які відноситься до багатоквартирних жилих будинків. Ч.1 ст. 42 Земельного Кодексу України встановлює вичерпний перелік таких об’єктів – це власне земельна ділянка, на якій розташовані багатоквартирні жилі будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території. З цього витікає, що  прибудинкова територія є невід'ємним і обов’язковим об’єктом, який належить до будь-якого багатоквартирного будинку.
Правила визначення площ та конфігурації земельних ділянок багатоквартирних житлових будинків визначаються відповідно до ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень" (далі – ДБН-360-92**) за допомогою показника мінімальної розрахункової площі ділянки для окремого житлового будинку.     
Згідно п. 3.8* ДБН-92** «реконструкція житлової забудови, яка склалася, повинна передбачати: планомірне упорядкування територій; модернізацію старих капітальних будинків, ліквідацію аварійних і малопридатних для проживання будинків; знесення частини придатного для експлуатації фонду з метою вирішення невідкладних загальноміських потреб; винос або перепрофілювання шкідливих у санітарно-гігієнічному і вибухово-, пожежонебезпечному відношенні об'єктів; використання вивільнюваних ділянок для розміщення нового житлового і культурно-побутового будівництва, озеленення, улаштування спортивних і дитячих майданчиків, куточків відпочинку тощо. Здійснення реконструкції забудови повинне обґрунтовуватися спеціальними техніко-економічними розрахунками, містобудівними і санітарно-гігієнічними вимогами.
Примітка 1. Мінімальну розрахункову площу ділянки для окремого житлового будинку (без розміщення на ній дитячих дошкільних установ і підприємств обслуговування, гаражів, що належать громадянам, фізкультурних і спортивних споруд) необхідно приймати відповідно до кількості його мешканців - не менше як: 30,1-23,3 кв.м/люд. (при забудові до 3 поверхів), 20,2-17,0 кв.м/люд. (4-5 поверхів), 15,3-13,9 кв.м/люд. (6-8 поверхів), 12,2-12,0 кв.м/люд. (9-12 поверхів)».
           
На практиці мінімальна розрахункова площа ділянки для окремого житлового будинку розраховується виходячи з планових нормативів заселення помешкань, а не з кількості фактично проживаючих людей (через те, що неможливо кожного разу, коли хтось виселиться та заселиться, здійснювати перерахунок). Зробимо розрахунок за мінімальними показниками (12,0 кв.м/люд). Припустимо також, що в  кожній квартирі десятиповерхового будинку № … по вул. ... (налічується 160 квартир: 80 двокімнатних та 80 трикімнатних) проживає три людини (теж мінімальний показник). Тоді плановий норматив заселення складає  480 людей (3х160). Тобто за найскромнішими підрахунками мінімальна розрахункова площа ділянки для житлового будинку № … по вул. ... складає  5760 кв.м. (12 кв.м. х 480 люд).
Відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затвердженими наказом МОЗ від 19.06.96р. №173  дворові території мікрорайонів повинні мати достатні розміри для забезпечення різних видів відпочинку та занять усіх груп населення (ці самі норми дублюються у Таблиці 3.2 ДБН-92**), зокрема:
смуга завширшки 5 м  зелених насаджень, які мають оточувати будинок.;
майданчик для ігор дітей дошкільного і молодшого шкільного віку розміром не менше 0,7 кв.м/люд.;
для занять фізкультурою та спортом розміром не менше 2 кв.м/люд.;
для  відпочинку дорослого населення – розміром не меншого 0,1 кв.м/люд.;
господарського призначення (сушіння білизни, чищення речей, розміщення сміттєзбірників) з розрахунку не менше 0,3 кв.м/люд.;
спеціального призначення (відкриті майданчики для короткочасних стоянок автомобілів) з розрахунку 0,8 кв.м/люд.
            З Плану прибудинкової території, наданої КЖЕП-… (є в матеріалах справи, також див. у Додатку 1 з поясненнями) можна довідатися, що площа прибудинкової території, закріплена за буд. … по вул. ..., становить приблизно 4876 кв.м., що навіть менше нормативної мінімальної площі  житлового будинку, передбаченої ДБН-92**. Тобто споруда торгівлі відповідача розташована саме на прибудинковій території буд…. по вул. ..., бо згідно Правил    утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених      Наказом Держжитлокомунгоспу   України  від  17.05.2005  N 76 (далі – Правила 76) прибудинкова територія – це територія  навколо багатоквартирного будинку, тобто прилегла до багатоквартирного будинку і відірвати її від будинку неможливо, бо тоді вона втрачає ознаку прибудинкової території.  Неможливо вилучити з прибудинкової території житлового будинку окрему площу, встановити там «точечно» (анклавом) якийсь сторонній об’єкт (як наприклад у нашій справі - споруду комерційного призначення), а потім додати до багатоквартирного будинку якусь ділянку  за рахунок суміжних або віддалених земельних ділянок, щоб виконати нормативи, передбачені ДБН-92**. Правила 76 застосовують як синонім терміну  «прибудинкова» слово «прилегла»: «Утримання будинків і прибудинкових територій  -  господарська діяльність,   спрямована   на   задоволення  потреби  фізичної  чи юридичної особи  щодо  забезпечення  експлуатації  та/або  ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд,  а також утримання   прилеглої  до  них  (прибудинкової) території». Таким чином законодавством чітко визначено, що саме прилегла територія навколо багатоквартирного будинку і є прибудинковою територією. А суміжні землі – то вже прибудинкові території будинків 18, 20, 22 по вул. ... та буд. …, до якої співвласники буд. … не мають жодного стосунку і не мають права розширятися за рахунок цих земельних ділянок, якщо якась площа буде вилучена з їх прибудинкової території.
Методичні рекомендації щодо визначення прибудинкових територій багатоквартирних будинків,  затверджених наказом  Мінрегіонбуду № 389 від 29.11.2011 р. (далі – Рекомендації  389) наводять вичерпний перелік об’єктів, які можуть входити до складу прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку:
вимощення навколо житлового будинку;
смуга  озеленення вздовж стін житлового будинку, місцевий проїзд, тротуар та смуга вздовж фасаду без входів, яка забезпечує проїзд пожежних машин;
майданчики, які призначені для обслуговування мешканців тільки цього будинку, для відпочинку біля входів в житловий будинок, для ігор дітей дошкільного і молодшого шкільного віку, відпочинку населення, занять фізкультурою, а також території зелених насаджень, пішохідні доріжки, що сполучують вказані майданчики між собою;
майданчики для сміттєзбірників;
майданчики для господарських будівель та споруд:
спеціально обладнані майданчики для паркування автомобілів, що належать мешканцям будинку;
в’їзди та виїзди підземних гаражів і автостоянок (у разі їх наявності).
            Тобто законодавство України не передбачає розташування на прибудинкових територіях будь-яких  закладів комерційного призначення. Крім того п.3 Рекомендацій 389 припускають, що у межах кожної прибудинкової території не обов'язково можуть бути розміщені всі зазначені нормативні її елементи, але мінімально допустима величина прибудинкової території не може бути меншою за територію технічного обслуговування відповідного багатоквартирного житлового будинку.
            Тобто законодавець вводить поняття «території технічного обслуговування», як необхідної складової прибудинкової території і підкреслює, що за будь-яких обставин прибудинкова територія не може бути меншою за неї. П.4 Рекомендацій 389 вимагає, аби на території технічного обслуговування багатоквартирного будинку були  створені умови щодо забезпечення:
– технічної безпеки виконання робіт з утримання, поточного ремонту конструктивних елементів будинку та інженерних мереж;
– вільного доступу комунальних та інших служб для утримання будинку, ремонту інженерних мереж, ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій.
             Що включає в себе «територія технічного обслуговування» можна дізнатися з  Розпорядження КМДА № 711 від 11 травня 2011 року «Про здійснення заходів щодо перерахунків тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій». В цьому  розпорядженні територія технічного обслуговування визначається як  площа під вимощенням вздовж зовнішніх стін, озеленена смуга завширшки 5,0-6,5 м вздовж фасадів з майданчиком перед камерою сміттєпроводу, тротуар місцевого внутрішнього мікрорайонного проїзду з боку будинку та  смуга, де розташовані точки розподілу (підключення) мікрорайонних та будинкових інженерних мереж.
Навпроти першого під’їзду буд. … розташована трансформаторна підстанція. Трансформаторна підстанція – це електрична установка відкритого або закритого типу, призначена для розподілу або перетворення електричної енергії ( Закон України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів» від 9 липня 2010 року N 2480-VІ).   Тобто трансформаторна станція розташована саме на смузі, де розташовані точки розподілу мікрорайонних та будинкових інженерних мереж. На тій самій смузі знаходиться і торговельна споруда відповідача (див. План на Додатку 2).   
Таким чином, торговельна споруда відповідача розташована саме на території технічного обслуговування багатоквартирного будинку № … по вул. ..., а  мінімально допустима величина прибудинкової території не може бути меншою за територію технічного обслуговування відповідного багатоквартирного житлового будинку. Тобто при будь-яких конфігураціях визначення прибудинкової території торгівельна споруда відповідача розташована на прибудинковій території буд. № …, а саме – на  території технічного обслуговування. Ця територія можна так сказати – недоторкана і призначення лише для  виконання робіт з утримання, поточного ремонту конструктивних елементів будинку та інженерних мереж і повинна забезпечувати вільний доступ комунальних та інших служб для утримання будинку, ремонту інженерних мереж, ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій. Страшно собі уявити, що може статися, якщо пожежна машина або швидка допомога не будуть спроможні своєчасно виконати свої функції з рятування людей через те, що на території технічного обслуговування купчимутимуться  автівки покупців та вантажівки, які безперервно підвозитимуть товар. Хто потім буде шукати винуватця трагедії?
           
           
           
            Щодо порушення будівельних та санітарних норм. В позові та поясненнях до позову приводились численні порушення будівельних норм і правил при розташуванні магазину відповідача на  прибудинковій території багатоквартирного буд. № … по вул. ....  В цих поясненнях розглянемо який стосунок  мають  будівельні норми до прав людини.
Загальновідомо, що підзаконні акти  реалізують виконання законів, розвивають чи деталізують окремі положення законів, конкретизують їх положення та гарантують їх виконання. Якщо Конституція України – це Основний Закон, який закріплює  право українців на відпочинок, життя та здоров’я, то підзаконні акти конкретизують яким чином держава забезпечує ці права своїм громадянам.
Згідно  ст. 1 Закону України «Про будівельні норми» від 5 листопада 2009 року  N 1704-VI  будівельні норми    -   затверджений   суб'єктом   нормування підзаконний  нормативний  акт  технічного  характеру,  що  містить обов'язкові   вимоги   у   сфері  будівництва,  містобудування  та архітектури.
            Тобто будівельна норма – то підзаконний нормативний акт технічного характеру, який видається відповідно до закону, на підставі закону, для конкретизації законодавчих розпоряджень та їх трактування або встановлення первинних норм. Будівельні норми, як і всі підзаконні акти,  мають необхідну юридичну чинність і посідають важливе місце в усій системі нормативного регулювання, оскільки забезпечують виконання законів шляхом конкретизованого нормативного регулювання всього комплексу суспільних відносин.
Інакше кажучи, якщо у табл. 3.2 ДБН-92** встановлено норматив найменшої відстані громадської будівлі (якою є споруда підприємства торгівля відповідача) до  ігрового майданчику для дітей дошкільного і молодшого  шкільного віку в  12 м, то  ця норма є обов’язковою для виконання. Наразі споруда торгівля торгівлі розташована майже впритул до дитячого майданчика і щоб забезпечити виконання нормативу найменшої відстані  треба або пересунути дитячий майданчик, або магазин.
Якщо норма п. 55 розділу V СанПиН 5781-91 встановлює заборону на завантаження товарів з боку двору житлового будинку, де розташовані вікна та входи до квартир, то так і має бути. Втім наразі розвантаження товарів  всупереч  цій нормі планується здійснювати з боку вікон та входів до квартир і задля виконання цієї норми потрібно або переставити багатоквартирний будинок «задом наперед», або переставити магазин.
Якщо відповідно п. 8.20* ДБН 360-92**  трансформаторні підстанції потужністю не більше 2 x 1000 кВА і розподільні пункти напругою до 20 кВ слід розміщувати від вікон житлових і громадських будинків на відстані не менше 10 м (в додатку 2   чітко видно, що відстань до трансформаторної становить 7,84 м), то знов таки аби виконати цю обов’язкову вимогу  ДБН-92** потрібно або пересувати трансформаторну станцію, або зносити незаконно встановлену споруду торгівлі.
І якщо згідно таблиці 10.2.  ДБН-92** допустимі рівні шуму на сельбищ них територіях різного господарського призначення не повинні перевищувати 70 дБ, то враховуючи, що шум працюючого двигуна вантажівки складає  80 дБ, вантажівкам заборонено підвозити товари до торгівельного закладу, бо будь-яка вантажівка, яка заїжджає до двору, порушує ці норми.

            З другого боку згідно  тої самої ст. 1 Закону України «Про будівельні норми»  нормування у  будівництві  -  це діяльність  з  розроблення   та затвердження  будівельних  норм  для  обов'язкового застосування у сфері  будівництва,  містобудування   та   архітектури   з   метою формування безпечного середовища для життя і здоров'я людини.
Себто держава за допомогою будівельних норм  забезпечує безпечне середовище для життя і здоров’я людини.   А невиконання будівельних норм створює небезпечне середовище для життя і здоров’я людини, у даній ситуації - позивача та інших співвласників буд. № … по вул. .... Порушення вищевказаних будівельних норми, які є підзаконноми нормативними актами, ведуть до порушення  прав позивача та співвласників багатоквартирного будинку № … по вул. ...  на безпечне життя та відпочинок,  гарантовані їм Конституцією України.
Так,  підвіз товарів відповідач наміряється здійснювати двома шляхами: або через дитячий майданчик, або через зону для відпочинку біля входів в житловий будинок № …. Дітлахи з введенням магазину в експлуатацію знаходимуться постійно у зоні небезпеки, що було очевидно ще тоді, коли відповідач завозив будівельні матеріали.
Недотримання мінімальної відстані  трансформаторної станції  створює  ще й пожежну небезпеку. Якщо в торговельній споруді трапиться пожежа, то вона негайно перекинеться на трансформаторну станцію, що може призвести до техногенної аварії.
            Щодо шуму, то тут є корисною для аналізу  справа «Гримковська проти України» (case of Grimkovskaya v. Ukraine - Європейський суд з прав людини  ) Заява № 38182/0. Ця справа цікава тим, що позов громадянки України задоволено через шум вантажівок, які отруїли її життя. Європейський суд встановив порушення ст. 8 Конвенції з прав людини в зв’язку з недотриманням справедливого балансу між інтересами заявниці та інтересами суспільства, оскільки, зокрема заявниця не мала ефективної можливості впливати на процес прийняття рішень щодо використання дороги по вулиці, на якій вона проживає, як автомагістралі, включно з оскарженням у незалежному органі.  За аналогією з цією справою позивач та співвласники багатоквартирного будинку № … по вул. ... так само не мали і не мають ефективної можливості впливати на процес прийняття рішень щодо розміщення споруди торгівлі на їх прибудинковій  території, до якої буде здійснюватися безпреревний підвіз товарів вантажівками, що є порушенням їх прав   на повагу до свого приватного і сімейного  життя, до свого житла згідно ст.8  Конвенція  про захист прав людини і основоположних свобод  ратифікованої  Законом      України         N 475/97-ВР  від 17.07.97

Таким чином обов’язкове дотримання будівельних норм направлене на забезпечення безпеки життя громадянам України, гарантоване їм Конституцією. Споруда торгівлі відповідача порушує права на безпечне життя співвласників багатоквартирного будинку № …. Для того, щоб його зберегти тепер є лише один шлях – продавати квартиру і виїздити до іншого більш безпечного помешкання, або навіть до іншої країни. А це вже порушення прав на  вільний вибір місця проживання, встановлене ст. 33 Конституції України. Наразі позивач та інші співвласники багатоквартирного будинку № … по вул. ... позбавлені права на відпочинок. На тому місці, де вони  висаджували дерева та чагарники і де мав би наразі сидіти на лаві і відпочивати позивач, насолоджуючись тишею та спокоєм, стоїть потворна торгівельна споруда комерційного призначення. А навпроти входу в житловий будинок № … - розташований вхід у магазин, біля якого  постійно пересуваються вантажівки, які підвозять будівельні матеріали, а згодом  будуть купчитись вантажівки з товаром, паркуватися автівки покупців.  Ця споруда загороджує  вікна житлових будинків, засмічує прибудинкову територію, погіршує екологічну ситуацію на прибудинковій території  і тим самим ускладнює її використання за її прямим призначенням - для обслуговування потреб багатоквартирного житлового будинку, а не для здійснення підприємницької діяльності.  
            Годі й казати, що у разі, якщо  магазин відповідача залишиться функціонувати на прибудинковій території буд. № …, то значна частина прибудинкової  території цього будинку перейде у розпорядження відповідача, що порушує права позивача і співвласників багатоквартирного будинку на користування своєю прибудинкової територією. Ніхто не знає, що прийде в голову відповідачеві завтра. Вже більше 10 років він веде комерційну діяльність на прибудинковій території буд. № … у  торгівельному кіоску без відведення земельної ділянки. Тепер  він будує тут капітальну споруду торгівлі в 100 кв.м., а нещодавно огородив парканом ще з 50 кв.м. прибудинкової території. Тобто відповідач поводиться наразі як хазяїн території технічного обслуговування буд. … і безвідповідальність лише спонукає зросту його апетиту. Слушно додати, що комерційна діяльність торговельного об’єкту передбачає не лише використання власне споруди торгівлі, а й прилеглої території. Тобто проїжджа частина перетворюється на автостоянку для покупців, вантажівки розвантажуватимуться біля входу до магазину, а це ще відбирає у співвласників буд. … по вул. ... ще приблизно 100 кв.м. прибудинкової території для комерційної діяльності відповідача.

            Щодо самочинного будівництва. На момент початку будівництва згідно з  ст. 376 ЦК України житловий будинок,  будівля,  споруда,  інше нерухоме майно вважалися  самочинним,  якщо  вони  збудовані   або будуються  на  земельній  ділянці,  що  не була відведена для цієї мети,  або без належного дозволу чи належно затвердженого проекту, або з істотними порушеннями будівельних норм і правил.
            Тобто законодавець наводить три незалежні одна від одної  умови, пов’язані сполучником «або», за якими будівництво вважається самочинним. Інакше кажучи, якщо хоча б одна з цих трьох умов не виконується будівництво вважається самочинним. У нашому випадку не виконуються всі три умови.
            Перша незалежна умова – це  будівництво  на  земельній  ділянці,  яка  не була відведена для цієї мети. Виділення земельної ділянки відбулося з грубим порушенням земельного законодавства України, про що свідчить протест прокурора м. ...а про порушення земельного законодавства при виділенні земельної ділянки відповідачу від 01.02.2011 р.
            Друга незалежна умова – відсутність належного дозволу чи належно затвердженого проекту. Дозвіл на виконання будівельних робіт від … в районі буд. по вул. ... є неналежним. Законодавство не ставить умовою наявність хоч яких дозволів, щоб будівництво не вважалось самочинним. Більш того, законодавець припускає, що якісь дозволи забудовник може мати на руках. Але такі дозволи мають бути належними, тобто такими, які потрібно, необхідними, відповідними. Будівництво без належно оформленого дозволу вважається самочинним. Втім відповідач розпочав будівництво на прибудинковій території буд. по вул. ..., маючи на руках неналежний Дозвіл на виконання будівельних робіт від … в районі буд. по вул. .... Дозвіл на виконання будівельних робіт для того і видається, щоб його демонструвати всім особам, які цікавляться підставами, за якими ведеться будівництво. Коли позивач і співвласники буд. … поцікавилися, на якій підставі ведеться будівництво на їх прибудинковій території, їм було надано саме Дозвіл на проведення будівельних робіт біля будинку …, розташованому на протилежному боці вулиці. На вимоги негайно припинити будівництво ні відповідач, ні будівельники не зважали.  Тобто будівництво споруди торгівлі велося відповідачем на підставі  неналежного дозволу – документу, який давав право будувати споруду торгівлі саме біля будинку № ….
            Третя незалежна умова визнання самочинності будівництва – зведення його з істотними порушенням будівельних норм і правил. В позові перелічено достатньо  істотно порушених норм і правил: і розташування  споруди торгівлі до майданчику для  ігор дітей дошкільного і молодшого шкільного віку на відстані 1 м (замість 12 м за ДБН 360-92**), і завантаження товарів з боку двору житлового будинку, де розташовані вікна та входи до квартир всупереч  п. 55 розділу V СанПиН 5781-91, і розташування зони для покупців і зони для під'їзду та розвантаження автомобілів якраз на тому місці, де має бути зона відпочинку біля входів в житловий будинок,  і відстань до трансформаторної станції 7,84 метрів (тоді як за ДБН 360-92**  п. 8.20* трансформаторні підстанції потужністю не більше 2 x 1000 кВА і розподільні пункти напругою до 20 кВ слід розміщувати від вікон житлових і громадських будинків на відстані не менше 10 м), і багато чого іншого. Всі ці порушення настільки очевидні, що для того, щоб їх спростувати відповідачеві потрібно навести норми «навпаки». Втім відповідач не надав доказів, що  в Україні є такі будівельні норми і правила, які дозволяють будувати громадські будівлі на відстані 1 м від майданчику для  ігор дітей дошкільного і молодшого шкільного віку і завантажувати товар під вікнами житлових будинків. В матеріалах справи є важливий доказ істотного порушення норм і правил будівництва - лист «…буддержекспертизи» № … про ненадання висновку на будівництво. Втім  згідно  вимогам п. 8 Закону України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 року  N 1560-XII (в редакції, чинній на момент початку будівельних робіт) інвестор у випадках і порядку, встановлених законодавством України, був зобов'язаний одержати  позитивний  комплексний висновок державної експертизи  щодо  додержання в інвестиційних програмах та проектах будівництва діючих нормативів з питань санітарного і  епідемічного  благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження,  пожежної безпеки, міцності, надійності та необхідної довговічності будинків  і  споруд,  а  також  архітектурних  вимог, за  винятком об'єктів  цивільного  та виробничого призначення, для затвердження  проектів   будівництва   яких   комплексний   висновок   державної експертизи  не  є обов'язковим. Капітальна споруда торгівлі, вибудована  на прибудинковій території буд. № … по вул. ...,  споруджена на бетонному фундаменті та обкладена цеглою. Такий об’єкт не значиться серед об’єктів, перелічених в п. 3. «Допоміжні споруди, інженерна інфраструктура, благоустрій» (а прибудинкова територія відноситься до об’єктів благоустрою у відповідності до ст. 13 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»  від 6 вересня 2005 року  N 2807-IV)  в Переліку  об'єктів, для затвердження проектів  будівництва яких комплексний висновок   державної експертизи не є обов'язковим, затвердженого наказом Мінрегіонбуду від 08.04.2009  N 145 чинному на той момент.
            Про істотне порушення норм і правил мали б свідчать і порушення під час будівництва. Справа в тому, що будівництво споруди торгівлі велося відповідачем самостійно, без долучення підрядника. Якісь особи з виглядом безхатченків працювали майже цілодобово, у свята та вихідні. Розвантаження цегли  велося біля входів в житловий будинок на травневі свята, на Пасху, День перемоги і без технічного нагляду як то передбачено законодавством. Все це не було схоже на  виконання будівництва  офіційним підрядником ТОВ «…», який мав би виконувати трудове законодавство України і нараховувати будівельникам доплату у святкові та вихідні дні. Органами державного пожежного нагляду в січні 2011 р. було здійснено позапланову перевірку зазначеного об’єкту і винесено постанову про застосування запобіжних заходів від … щодо зупинення проведення будівельно-монтажних робіт. Інспектор пожежної охорони, який перевіряв об’єкт,  так і не зумів ідентифікувати  будівельників і витребувати їх посвідчення про проходження курсів пожежної безпеки.  При проведенні позапланової перевірки виконання постанови про застосування запобіжних заходів було встановлено, що гр. … (замовник будівництва) не виконує вимог постанови, а саме: зірвано печатку з вхідних дверей приміщення та продовжено проведення будівельно-монтажних робіт (лист ГУ МНС України в … області від … р. № … у додатках). Згідно Єдиного державного реєстру судових рішень (Реєстр. № ( в ЄДРСР ) : …)  … у справі № … Господарський суд … обл. порушив провадження у справі про банкрутство `товариства з обмеженою відповідальністю "…"`, м. …, … район, вул. … (ЄДРПОУ `…`) та ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів. І це лише доводить, що у якості начебто підрядника виступала фірма-одноденка (дата реєстрації ТОВ «…» … р.).
             Наведених підстав цілком достатньо для визнання  будівництва споруди підприємства торгівлі на прибудинковій території буд. … по вул. ... самочинною, яка потребує знесення.
            Прошу суд врахувати надані пояснення при вирішенні справи по суті.

Додатки:
План прибудинкової території буд. … по вул. ...
План розміщення торгівельної споруди відносно трансформаторної підстанції
Лист ГУ МНС України в … області від … р. № С-…

«_____»___________2012                                                                 ….

7 коментарів:

 1. Красиво.... І всім би так!

  ВідповістиВидалити
 2. очень хорошая статья. всю нормативку собрали и очень аргументированно доказали свою позицию. сохранила и использую.
  спасибо!

  ВідповістиВидалити
 3. Дякую! За проведену роботу та можливість з нею ознайомитися.

  ВідповістиВидалити
 4. Большое спасибо за возможность ознакомиться с данной работой! Очень грамотно и квалифицировано изложена правовая позиция.

  ВідповістиВидалити
 5. Дякую! Професійно. Зрозуміло. Змістовно. По суті.

  ВідповістиВидалити
 6. Все чудово, тільки підкажіть, будь ласка, спеціаліста, який би поміг нам сформулювати наші вимоги.

  ВідповістиВидалити