Пояснення до справи до Адміністративного позову про визнання незаконним та скасування рішення №… щодо виділення земельної ділянки для будівництва споруди підприємства торгівлі

… районний суд міста …
…Суддя:  …
№ справи:  …

від …
який проживає за адресою:


Пояснення до справи
у порядку ст.151 КАС України
до Адміністративного позову
про визнання незаконним та скасування рішення №… щодо виділення земельної ділянки для будівництва споруди підприємства торгівлі

           
         

Щодо несподіваності початку будівельних робіт. Як зазначено у пункті "в" ст. 20 Закону України "Про землеустрій" в разі надання земельної ділянки землеустрій проводиться в обов’язковому порядку. Пунктом "б" ч. 2 ст. 28 цього Закону передбачено обов’язок розробників документації із землеустрою інформувати зацікавлених осіб про його здійснення. Втім, встановлення … паркану, який огороджує будівництво,  на прибудинковій території буд. № … стало суцільною несподіванкою для позивача та його співвласників. Незрозуміло, коли, яким чином та ким провадилися обстежувальні, вишукувальні, топографо-геодезичні, картографічні,  проектні   та проектно-вишукувальні роботи,  що  виконуються  з  метою складання документації із землеустрою згідно ст. 1 закону України «Про землеустрій». Ст.  34 Закону України «Про землеустрій» встановлює обов’язкове проведення топографо-геодезичних та картографічних робіт при здійсненні землеустрою з метою  створення  і  своєчасного поновлення планово-картографічної основи в порядку,  визначеному  Законом  України  "Про   топографо-геодезичну   і картографічну діяльність". Такі роботи не проводились, про свідчить той факт, що неможливо було не помітити капітальної споруди для ремонту взуття, яка стоїть там з початку 90-х років ХХ століття і розташована якраз на тому місці, де мають прокладати каналізаційну трубу. Також не можна було не помітити дві п’ятнадцятирічні тополі.   Всі ці факти вплинули на висновки СЕС, пожежних служб та інших.
 Незрозуміло коли та ким здійснювалося  межування земель  -  комплекс  робіт   із встановлення   чи відновлення    в  натурі (на місцевості) меж адміністративно-територіальних утворень,  меж  земельних   ділянок власників, землекористувачів, у тому числі  орендарів,  із закріпленням їх межовими знаками встановленого зразка (ст. 1 Закону України «Про землеустрій»). Співвласники буд. № … ніколи не бачили ніяких організацій або спеціалістів, яки б щось вимірювали та встановлювали межі.  
 Також не провадились ніякі громадські слухання щодо проекту містобудівної документації як то було передбачено Законом України «Про планування і забудову територій» (чинним на той момент) та  не забезпечена участь  громадян,   об'єднань    громадян    в    обговоренні містобудівної документації, проектів окремих об'єктів згідно зі ст.5 Закону України «Про основи містобудування» від 6 листопада 1992 року      N 2780-XII.

Щодо індивідуалізації земельної ділянки. Пунктом 1 рішення №… щодо виділення земельної ділянки для будівництва споруди підприємства торгівлі  затверджено проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки площею 0,0122 га розроблений … та умови  передачі, визначені під час його погодження. Земельна ділянка передана гр. … в оренду строком на 1 рік для будівництва споруди підприємства торгівлі по вул. … за рахунок  земель не  переданих у власність або користування.
Стосовно цього пункту є принаймні два зауваження. По-перше, додатком до Рішення … є план земельної ділянки, яким схематично визначено її місцерозташування біля будинку № .., що є на деякій відстані від адреси за рішенням міськради  та договором оренди, укладеним на його підставі.  
Згідно ст. 79 ЗКУ, ст.1 Закону України “Про оцінку земель”  земельна ділянка — це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами. Технічні вказівки щодо визначення меж земельних ділянок  спільної та спільної часткової власності фізичних та юридичних осіб на забудованій території у населених пунктах, затверджені Держкомземом від 18.05.1998 р. містять визначення поняття формування земельної  ділянки  об'єкта  земельної власності як встановлення  технічних  і  економічних  характеристик,  правового статусу,  опис  та  індивідуалізація  об'єкта земельної власності, внаслідок чого  вона  отримує  характеристики,  які  дають   змогу виділити  її  серед інших земельних ділянок. Формування земельної ділянки як об'єкта земельної власності завершується присвоєнням їм кадастрового номера. Тобто, земельна ділянка повинна мати особливі характеристики, які дають змогу виділити  її  серед інших земельних ділянок. Втім, неможливо виділити земельну ділянку, яка має характеристику «по вул. … (… район), а насправді розташована на іншому боці вулиці - на прибудинковій території буд. № …. З цього витікає, що земельна ділянка, яка виділена міськрадою для будівництва споруди підприємства торгівлі не має певного місця розташування і її неможливо виділити серед інших земельних ділянок. Тобто вона не є індивідуалізованим об’єктом земельної власності.
По-друге, міська рада м. … мала намір виділити під будівництво ділянку, яка не передана у власність або користування. Але по факту під будівництво передана  земельна ділянка, що знаходиться, як вже вказувалося,  на прибудинковій території багатоквартирного будинку № … і якою співвласники на протязі 20 років користуються у відповідності з Земельним Кодексом України (Лист КЖЕП-… про кількість приватизованих квартир у багатоквартирному будинку № … та  Лист КЖЕП-…про кількість особових рахунків у багатоквартирному будинку № … є у матеріалах справи).
Також  міськрада м. …  вирішила  виділити земельну ділянку з кодом цільового користування «землі (УКЦВЗ) 1.11.6 (інша комерційна діяльність) підгрупа 1.11.»Комерційне використання».  Проте    земельна ділянка, на якій будується споруда підприємства торгівлі,  відноситься до групи земель житлової забудови і громадського призначення (код 1.13.3).
            Щодо прав власності на землю.      Відповідно до ст. 120 ЗКУ: «При переході права власності на будівлю або споруду до громадян …до них переходить право користування земельною ділянкою, на якій розташована будівля чи споруда. Згідно зі ст. 89 ЗКУ земельні ділянки    співвласників жилого будинку перебувають   у  спільній  сумісній   власності.   Володіння,   користування   та   розпорядження   земельною ділянкою спільної сумісної власності здійснюються за договором або законом. Тобто співвласники буд. № … по вул. … користуються своєю прибудинковою територією за закономУ відповідності до ст. 42 ЗКУ порядок    використання   земельних   ділянок,   на   яких  розташовані багатоквартирні жилі будинки,  а також належні до них будівлі,  споруди  та прибудинкові  території,   визначається співвласниками.
            Рішенням Конституційного Суду України від 2 березня 2004 року № 4-рп/2004, Справа № 1-2/2004 допоміжні приміщення (підвали, сараї, кладовки, горища, колясочні і т.ін.) передаються безоплатно у спільну власність громадян одночасно з приватизацією ними квартир (кімнат у квартирах) багатоквартирних будинків. Підтвердження права власності на допоміжні приміщення не потребує здійснення додаткових дій, зокрема створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, вступу до нього».
            З цього Рішення витікає, що співвласники  багатоквартирного будинку без будь-яких додаткових дій є  власниками будинку як цілісного майнового комплексу з усіма допоміжними приміщеннями.  І так як і право власності на допоміжні приміщення не потребує здійснення додаткових дій, зокрема створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, вступу до нього, так і за логікою Рішення Конституційного Суду право користування  прибудинковою територією, яка належить співвласникам за законом, не потребує здійснення додаткових дій.
            Законодавством передбачено лише один шлях передачі земельної ділянки багатоквартирного будинку у власність. Згідно ст. 42 ЗКУ у разі приватизації громадянами багатоквартирного жилого будинку відповідна земельна ділянка може передаватися безоплатно у власність або надаватися у користування об’єднанню власників.
            Інших випадків надання цих земельних ділянок у власність або користування будь-яким особам земельним законодавством не передбачено.
            Щодо перебільшення повноважень міськрадою м. … відносно права розпорядження землею. Згідно ст. 19 Конституції України  органи місцевого самоврядування, їх посадові особи  зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
            Відповідно до ст. 13 Конституції України  земля є об'єктом права власності Українського  народу. Від  імені  Українського  народу  права власника здійснюють органи державної  влади  та  органи  місцевого  самоврядування  в  межах, визначених цією Конституцією.
            Розмежування  земель   державної та комунальної  власності полягає у здійсненні організаційно-правових заходів щодо розподілу  земель  державної власності на землі територіальних громад і землі  держави,  а також щодо визначення  і  встановлення в натурі  (на місцевості)  меж  земельних  ділянок  державної та комунальної  власності (закон України «Про розмежування земель державної та комунальної власності» від 5 лютого 2004 року  № 1457-IV). Згідно зі ст. 12 Перехідних положень ЗКУ «до   розмежування   земель   державної  та  комунальної  власності повноваження щодо розпорядження  землями  (крім  земель, переданих  у  приватну власність,  та земель,  зазначених в абзаці третьому  цього  пункту)  в  межах  населених  пунктів  здійснюють відповідні сільські,  селищні,  міські ради». Першим практичним наслідком того, що землі комунальної та державної власності не розмежовані, є те, що фактично не існує права комунальної власності на землю. Це пов'язане з тим, що визначення меж ділянки в натурі на місцевості є першою умовою визначення прав щодо неї. Другим практичним наслідком є те, що органи місцевого самоврядування не мають державного акту на право власності на землю.
            Тобто насправді місцева влада не є власником землі. Органи місцевого самоврядування лише мають повноваження щодо розпорядження землею. Та розпоряджатися землею вони мають право не на власний розсуд, а в межах чинного законодавства України. Згідно з ч.1 ст. 324 ЦК  від  імені  Українського  народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах,  встановлених Конституцією України. Ст. 13 Конституції виголошує:  власність зобов'язує. Власність не повинна  використовуватися на шкоду людині і суспільству. Натомість при погодженні місця розташування та узгодження споруди підприємства торгівлі міська рада м. … поводилася таким чином, начебто вона являлася власником земельної ділянки, яка розташована на прибудинковій території буд № … Так, пункт 3* «Землекористувач, або власник земельної ділянки» у Попередньому узгодженні розміщення об’єкта … міської ради не заповнений через те, що він не заповнюється лише у тому випадку, коли власником земельної ділянки є міська рада.  Тобто міська рада м. ..  у цьому випадку перевищила свої повноваження і виступила як власник земельної ділянки, який їй не належить ані за документами, ані за законом.
            Таким чином, через те, що земля у м. . не розмежована (про що свідчить Лист .. міської ради від … (зем) у матеріалах справи), а міська рада м. .. перевищила свої повноваження і на власний розсуд, всупереч законам та Конституції України  розпорядилася передати під будівництво торговельного закладу сторонній фізичній особі частину прибудинкової території, якою користуються  співвласники багатоквартирного будинку № … за законом. Міська рада таким чином розпорядилася чужим майном.  Втім будь-які спроби здати в оренду, або продати земельну ділянку, якою користуються за законом співвласники багатоквартирного будинку № …  є зазіханням на чужу власність. Місцева влада своїм Рішенням № …  порушила  священне право власності і наділила забудовників чужою землею, перевищив свої повноваження. Такі оборудки називаються крадіжкою, бо згідно зі статтею 41 Конституції: «Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності». Ст. 155 Земельного кодексу визначає: «У разі видання органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування акта, яким порушуються права особи щодо володіння, користування чи розпорядження належною їй земельною ділянкою, такий акт визнається недійсним. Збитки, завдані власникам земельних ділянок внаслідок видання зазначених актів, підлягають відшкодуванню в повному обсязі органом, який видав акт».
            Щодо обмеження та сервітутів.  Згідно ст. 56 «ж» Закону України  «Про землеустрій» технічна документація    із    землеустрою   включає між іншим перелік   обмежень  прав  на  земельну  ділянку  і  наявні  земельні сервітути.  У   Висновку щодо місця розташування об’єкту Держкомзему  від … (стор. 35 ПЗ) з цього приводу зазначено, що згідно з даними Державного земельного кадастру міста зазначена земельна  ділянка (кадастровий номер …) заявлена ВРЖЕП … району у структурі земельного фонду для розрахунку земельного податку на 2002 рік по фактичному розміщенню жилих будинків. Також відзначається,  що … ...району на даний час не оформило документи на право користування землею у відповідності до вимог земельного законодавства. Акт встановлення та узгодження меж відсутній.
            До цього є два заперечення:
1) ВРЖЕП – це виробниче  ремонтне житлово-експлуатаційне  підприємство. Згідно Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 20 травня 2009 р. N 529  ВРЖЕП – це  суб’єкт господарювання,  який надає послуги і укладає з  власниками   (наймачами)   квартир  у житловому будинку договір  про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Сам ВРЖЕП не є землекористувачем. Тариф за послуги ВРЖЕП включає   накладні  витрати, до яких належать  загальновиробничі  та  адміністративні витрати. У відповідності до п.12 ст.  31 Порядку № 529 податки  і збори (обов'язкові платежі) є складовою частиною  адміністративних витрат, тож насправді ВРЖЕП лише збирає гроші з власників  квартир житлового будинку і потім сплачує з них земельний податок. Себто справжніми платниками податку на землю є співвласники багатоквартирного будинку № .., а ВРЖЕП виступає при цьому лише у якості надавача послуг, який вкладає у тариф суму податку, а потім сплачує його у відповідні органи.
            Також  не збагнути, якими вимогами земельного законодавства  визначено, що ВРЖЕП має право оформлювати право користування землею, якою на той час п'ятнадцять  років  користувалися  співвласники багатоквартирного приватизованого будинку № ….
2) Висновок щодо місця розташування об’єкту наводить дані земельного кадастру – тобто паперового документу. Акт обстеження земельної ділянки в натурі (на місцевості) (стор. 30 ПЗ) і призначений для того, щоб землевпорядник на місті пересвідчився в тому, що зазначена земельна  ділянка ніким не зайнята та ніким не використовується. Дуже дивно, що  Головний землевпорядник .. району (прізвище нерозбірливе), який  … року підписав Акт обстеження земельної ділянки в натурі (на місцевості), не виявив  в межах земельної ділянки сторонніх землекористувачів, а також суміжних землекористувачів. Він побачив лише «споруду підприємства торгівлі (павільйон розм. 7.0 х 6.0)» замовника гр. … і у додаткових відомостях зазначив, що … р. торговельний кіоск демонтовано. Насправді цей кіоск було лише перенесено на 10 метрів і з того часу незаконно знаходиться на тій самій прибудинковій території буд. № …. У проекті землеустрою (стор. 43) є також дивний Акт обстеження земельної ділянки в натурі (на місцевості), складений ТОВ … і підписаний якимось невідомим спеціалістом невідомої  землевпорядної організації, де також зазначено, що наявність сторонніх землекористувачів в межах земельної ділянки не виявлено, і також не виявлено претензій суміжних користувачів.
            З приводу суміжних земельних  ділянок. У   Висновку щодо місця розташування об’єкту Держкомзему  від … р. № …  зазначено, що згідно з даними державного земельного кадастру міста зазначена територія межує:
З ділянкою, на  які розташовані жилі будинки ВРЖЕП … району (кадастровий номер …)
З ділянкою, яка надавалась ВАТ «… хлібзавод №…» по фактичному розміщенню кіоску (кадастровий номер …).
            Незрозуміло, яку земельну ділянку обстежував           землевпорядник і чи обстежував він її де факто. Бо будь-яка  людина, яка має очі, угледіла б,  що досліджувана земельна ділянка знаходиться на прибудинковій території багатоквартирного будинку, на якій розташовані дитячий та спортивний майданчики, висаджено зелені насадження і що мешканці багатоквартирного будинку № … користуються цією територією та піклуються про неї.
            Таким чином в Висновку щодо розташування об’єкта навмисно не вказано, що у дійсності земельною  ділянкою користуються співвласники багатоквартирного приватизованого будинку № …, а в суміжних ділянках вказані якісь (?!!!) начебто невизначені будинки ВРЖЕП .. району та кіоск (!) .. хлібозаводу № ..., який у якості тимчасової споруди також розташований на прибудинковій території  буд. № ….
            Щодо тимчасової споруди. У Висновку щодо місця розташування об’єкта від … ГоловАПУ (стор. 24 ПЗ) йдеться про вибір земельної ділянки щодо тимчасового розміщення споруди підприємства торгівлі. І Рішення № … … міської ради погодило  приватному підприємцю … місце тимчасового розташування споруди підприємства торгівлі на території по вул. ...  Також у Висновку про категорію землекористування земельної ділянки № … р. ГоловАПУ зазначає, що за даними Генерального плану розвитку м. .., затвердженого рішенням міської ради від …передбачено знаходження тимчасової споруди підприємства торгівлі по вул. … в районі буд. № …. І нарешті у Містобудівному висновку ГоловАПУ міської ради м. … від … погоджено проект відведення земельної ділянки для будівництва споруди підприємства торгівлі щодо місця тимчасового розташування зазначеного об’єкта торгівлі.
            Втім, далі в проекті слово «тимчасовий» було вилучене і у всіх наступних документах  значиться просто «споруда підприємства торгівлі», що знову таки свідчить про навмисне підтасовування фактів з метою  розташувати капітальної споруди підприємства торгівлі в обхід законів України та Конституції України.
            Щодо утримання прибудинкової території та благоустрій. Ст. 13 Закону України «Про благоустрій» чітко відносить прибудинкові території до об’єктів благоустрою.  Тобто виділена під забудову земельна ділянка має особливий статус. Співвласники багатоквартирного буд. № … мають не лише права, а і певні обов’язки щодо  участі  у  загальних  витратах,  пов'язаних  з утриманням прибудинкової території відповідно до своєї частки  у майні  будинку. За Правилами утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 17.05.2005 року № 76, зареєстрованим в Мін’юсті України 25.08.2005 року за № 927/11207 (далі – Правила № 76)  утримання будинків і прибудинкових територій  -  господарська  діяльність,   спрямована   на   задоволення  потреби  фізичної  чи юридичної особи  щодо  забезпечення  експлуатації  та/або  ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд,  а також утримання   прилеглої  до  них  (прибудинкової) території   відповідно  до  вимог  нормативів,  норм,  стандартів, порядків і правил згідно із законодавством.
            Співвласники багатоквартирного будинку № …  утримують свою прибудинкову територію належним чином: у 2009 році реконструйовано дитячий та спортивний майданчики, майже кожної весни висаджуються  нові і нові дерева.
             Ст. 1  Закону України «Про благоустрій» роз’яснює, що благоустрій – це комплекс робіт з  інженерного  захисту,  розчищення,  осушення  та озеленення території,  а також соціально-економічних,   організаційно-правових   та   екологічних заходів з покращання мікроклімату,  санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з  метою  її  раціонального  використання,  належного утримання та охорони,  створення умов щодо захисту і  відновлення  сприятливого для життєдіяльності людини довкілля. За статтею  21  цього закону елементами благоустрою можуть бути лише малі архітектурні форми. 
            Звідси витікає, що прибудинкова територія багатоквартирного будинку  як елемент благоустрою призначена  для раціонального використання і на ній мусять бути створені сприятливі умови для життєдіяльності та  відпочинку.   Законом допускається знаходження на об’єктах благоустрою лише малих архітектурних форм, а не стаціонарних торговельних закладів з розширеним асортиментом,  які погіршують мікроклімат, підвищують рівень шуму, забруднюють довкілля, заважають раціонально використовувати та належним чином утримувати прибудинкову територію.  До того ж, як свідчить лист  КП «Управління контролю за благоустроєм міста» … міської ради від …  (у матеріалах справи)  ними не надавався дозвіл на проведення робіт з будівництва торговельного об’єкта на дворовій території будинку по вул. …. Натомість Постановою  КМУ від 21 травня 2009 р. N 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів  дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»   передбачено обов’язкове отримання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівельних споруд торговельного призначення від відповідного підрозділу міської ради.
            Щодо корупційності складання проекту землеустрою.  Попереднє узгодження розміщення об’єкта … міської ради підписано … як начальником … управління земельних ресурсів. Одночасно це попереднє узгодження підписано тим самим…як депутатом міської ради по округу № ….  У той самий час у матеріалах справи є інформація з офіційного сайту Державного агентства земельних ресурсів України про проведення службового розслідування щодо дій начальника управління Держкомзему у м. … …., чия дружина є співзасновником ТОВ … яка складала проект землеустрою.  Тобто в наявності корупційний ланцюжок, який пояснює усі порушення законодавства та Конституції України, які призвели до незаконного виділення земельної ділянки для будівництва споруди торгівлі на прибудинковій території буд. № ….
Щодо прецедентності права. У Постанові  від 04  грудня 2009 року(справа 2-А-159/09/0101 )    Алуштинський міський суд   в складі головуючого судді    Прищепи А.В.  розглянув у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом   ОСОБА_1 до Алуштинської міської про визнання недійсним та скасування рішення Алуштинської міської ради № 8/181 від 13.12.2006 року «Про надання ОСОБА_3 дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки» площею до 0,0060 га на прибудинковій території житлового будинку № 3 по вул. Леніна м. Алушти. У дворі позивача було відсутнє об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, тому відсутня яка-небудь можливість оформлення права власності або права користування (оренда) на земельні ділянки під господарськими спорудами, закріпленими за кожною квартирою їх будинку і поряд з ними.   Вислухавши сторони,    дослідивши письмові докази по справі, суд знайшов  позов таким, що підлягає задоволенню.   Згідно довідки КП ЖЕД № 2 № 480 від 16.11.2009 року (а.с. 24) будинок № 3 по вул. Леніна м. Алушти є багатоквартирним будинком (в КП ЖЕД № 2 відкрито 12 лицевих рахунків).  
Суд погодився  з доводами позивача та прийшов до висновку, що приймаючи зазначене у позові рішення, відповідач значною мірою порушив права мешканців багатоквартирного будинку, оскільки прибудинкова територія призначена для обслуговування тільки багатоквартирного будинку.   Вказана земельна ділянка розташована на прибудинковій території багатоквартирного житлового будинку, а відповідно до п.п. 2, 3 ст. 42 Земельного Кодексу України дана земельна ділянка може передаватись безоплатно у власність або передаватись у користування об’єднання співвласників.   Враховуючи вищенаведені обставини, суд зауважив, що відповідач, як суб’єкт владних повноважень, виніс рішення, яке не відповідає нормам закону і тому повинно бути скасовано.  

    На підставі вищенаведеного, керуючись законодавством України, зазначеному в самому Адміністративному позові; Конституцією – як Основним Законом України,
Прошу Шановний суд,
1. Врахувати надані пояснення при вирішенні справи та приєднати до матеріалів справи.
2. Задовольнити мої позовні вимоги у повному обсязі.

…                                                        …

Немає коментарів:

Дописати коментар